bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: brak zgodności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

 Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.przedszkolelazy.pl/edytor/index.php?id=2&o=2

Dane teleadresowe jednostki:
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach, ul. Topolowa 9, 42-450 Łazy

 tel./fax: (32)6729459, e-mail: pp1_lazy@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony


Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia  2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bogłowska Urszula
e-mail: pp1_lazy@wp.pl
Telefon: 517752002

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna - informacja dotycząca wejścia/dostępności do budynku

Publicze Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach,

Dostępność architektoniczna ul Topolowa 9:


Aby wejść do budynku należy pokonać 8 stopni (jest dostępna winda zewnętrzna) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
Budynek jest dwupoziomowy (parter i 1 pietro) - wewnątrz budynku są schody prowadzące na piętro.  Na zewnątrz budynku jest winda, która wjeżdża na parter i pietro budynku.Panel windy posiada przyciski z oznaczeniem Brailla w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.Przy schodach wejściowych znajduje się szeroki podjazd do windy i wejścia głównego bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosoprawnych, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętl indukcyjnych itp.
Od ul. Piotra Skargi znajduje się parking przedszkolny szutrowy bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostepność architektoniczna ul. Kolejowa 8:

1.Budynek jest parterowy aby wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie, przy budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.Opublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 28.10.2020
Podpisał: Urszula Bogłowska
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 428